نکاتی درباره حجم نمونه های ارسالی به آزمایشگاه

نوشته شده توسط http://noorlab.com. ارسال در تشخیص و درمان:آزمایشگاه

برای دستیابی به اینکه جواب بیمار در کمترین زمان ممکن و به درستی انجام شود لازم است علاوه بر رعایت تمام شرایط نمونه گیری و ارسال نمونه ، به حجم نمونه‌‌های ارسالی از سوی شما توجه کافی به عمل آید. به‌عنوان  مثال ، حجم نمونه‌های  بخش الکتروفورز به شرح زیراعلام می‌گردد. بدیهی است جهت دریافت اطلاعات دقیق‌تر از مقدار حجم نمونه‌های سایر آزمایش‌ها می‌بایست به دفترچه الفبائی نوع نمونه ، شرایط و نحوه ارسال  نمونه‌ها  مراجعه گردد.

حجم نمونه های بخش الکتروفورز

                 حداقل حجم نمونه در شرایط ارسال و بسته بندی مناسب

                نام آزمایش

ردیف

4 میلی لیتر

Hb  الکتروفورز

1

1 میلی لیتر

الکتروفورز پروتئین‌های سرم

2

10 میلی لیتر ، ادرار رندوم یا 24 ساعته

الکتروفورز پروتئین‌های ادرار

3

1 میلی لیتر

ایمونوالکتروفورز پروتئین‌های سرم

4

10 میلی لیتر از ادرار 24 ساعته

ایمونوالکتروفورز پروتئین‌های ادرار

5

1 میلی لیتر

الکتروفورز پروتئین‌های مایع نخاع و سایر مایعات بدن

6

مایع نخاع و سرم هر کدام 1 میلی لیتر

الکتروفورز (IEF) با روش  OCB   و سرم از نظر CSF

7

1 میلی لیتر

الکتروفورز لیپو پروتئین‌های سرم

8

درباره ی مادروکودک

 baby  امروزه دستیابی به اطلاعات علمی ، وبخصوص پزشکی ، دردنیای مجازی به سادگی میسرگشته است. اما متاسفانه وب سایت هایی که بتواننداین وظیفه رابه زبان فارسی انجام دهندناچیزویاحتی بهتراست گفته شودکه هیچ است.موسسه ایران مدلاین به منظوربرطرف کردن این نیازفارسی زبان های دنیا، دوپایگاه علمی " ایران مدلاین" [جهت دسترسی به دنیای علم پزشکی وتندرستی] و " مادروکودک" [ارائه اطلاعات علمی موثق درزمینه بیماری های مادروکودک] رافراهم وراه اندازی نموده است. هرچندکه تارسیدن به نقطه مطلوب ، فاصله زیادی است.