سرخجه

نوشته شده توسط گروه نویسندگان مادر وکودک. ارسال در تشخیص ودرمان:میکروب وبیماری ها ی عفونی

سرخجه در نظر همه یک بیماری خفیف است اما آنچه باعث اهمیت آن شده عبور ویروس از جفت خانم های باردار و توانایی آلوده سازی جنین است . آلودگی جنین با این ویروس می تواند از مرگ جنین تا انواع مختلفی از آنومالی ها شامل نقایص مادرزادی قلب – کری – کاتاراکت و عقب افتادگی ذهنی ایجاد کند که به مجموعه آن سندرم سرخجه مادرزادی   (CRS ) گفته میشود.با توحه به اینکه احتمال آلودگی جنین در سه ماهه اول بارداری بیشتز است، توجه ودقت دراین دوران اهمیت بیشتری دارد

پیشگیری از سندرم سرخجه مادرزادی فقط با ایمن سازی دختران در سنین بلوغ یا زنان در سنین باروری وحذف آن با واکسیناسیون شیرخواری، برقراری یک نظام مراقبتی توانا و اطمیناناز ایمنی خانمها در سنین باروری امکانپذیر است.

بیماری سرخجه:

سرخجه یکی از علل شایع بیماریهای حاد تبدار و بثوری می باشد.ویروس سرخجه از ویروسهای RNA دار است.

اگرچه واگیر بودن سرخجه کمتر از سرخک و بسیاری از بیماریهای دیگر کودکی است ولی با بروز اپیدمی کلیه افراد حساس به بیماری مبتلا خواهند شد.

در سرخجه اکتسابی زمان سرایت پذیری بیماری کوتاه است و از یک هفته قبل از بروز بثورات تا 5 روز بعد از آن ادامه خواهد داشت اما حداکثر سرایت پذیری آن یک روز قبل از ظهور نشانه هاست.

نشانه های بالینی

پس از دوره نهفتگی – حدودا 18 روز – نشانه های دوره مقدماتی به صورت بی اشتهایی ، ضعف ، سردرد، تب خفیف و علایم تنفسی از یک تا پنج روز قبل از بروز بثورات جلدی مشاهده شده و در بالغین معمولا واضحتر است.

بثورات جلدی در مدت یک تا دو روز محو می شوند و بیمار فعالیت طبیعی خود را از سر می گیرد و به این جهت آن را سرخک سه روزه می نامیدند.

مشخصات بثورات

بثورات جلدی به صورت ماکول قرمز رنگ و کوچک هستند. بثورات جلدی کاملا مسطح و دایره ای می باشند و با وجود خصوصیات ذکر شده گاهی تشخیص آنها از بثورات سرخکی ، بثورات مربوط به حساسیت داروئی و مخملک دشوار می گردد.

بثورات جلدی ابتدا روی صورت و خط رویش مو در پیشانی ، در اطراف دهان و پشت گوش ها ظاهر می شود.

معمولا بثورات جلدی در روی صورت خیلی شدید نیستند در روی تنه تعداد آنها بسیار کم و اندازه بثورات جلدی حدود ته سنجاق و در موارد کمی به ابعاد 3 تا 4 میلی متر می رسد.

پروتکل گشوری برخورد با بیماری: گزارش دهی فوری £   گزارش دهی غیر فوری£  

سه مرحله در مراقبت سرخجه وCRSوجود دارد:

 • برنامه ریزی برای واکسیناسیون سرخک- سرخجه: برنامه واکسیناسیون سرخک –سرخجه با پوشش بالغ بر33میلیون نفر از افراد 25-5 در سال 82 اجرا شد و واکسنMMRاز ابتدای سال83در برنامه واکسیناسیون جاری گنجانده شده است.
 • برنامه ریزی پیشگیری از CRS:(پایش پوشش واکسن سرخجه گروه های هدف،گزارش موارد CRS، بررسی موردی و اقدامات لازم در طغیان سرخجه)
 • برنامه ریزی برای حذف سرخجه وسندرم سرخجه مادرزادی:(پایش پوشش واکسن سرخجه،هدایت مراقبت موردیCRS یابررسی وانجام تست آزمایشگاهی در هر مورد مشکوک)

فعالیتهای مراقبتی

 • مراقبت CRS
 1. مراقبت موردی CRS در نوزادان 11-0 ماهه
 2. بررسی موارد مشکوک
 3. گزارش تعداد کل موارد CRS در سال
 4. گزارش تعداد موارد CRS به ازای هر 1000 تولد زنده در سال
  • مراقبت سرخجه
   • گزارش تعداد موارد مشکوک سرخجه
   • مراقبت موارد مشکوک
   • بررسی هر مورد مشکوک
   • انجام تستهای آزمایشگاهی
  • بررسی طغیان
   • در طی طغیان بررسی موارد بیماری بثوری (از طریق تست های آزمایشگاهی ) برای تایید این که سرخجه سبب طغیان بوده یا خیر انجام می شود.
   • در طی طغیان باید بررسی تمام موارد بیماری بثوری در حاملگی صورت پذیرد.
   • در طی طغیان و تا 9 ماه بعد مراقبت فعال برای گزارش موارد مشکوک به CRS در نوزادان 11-0 ماهه انجام شود.
  • پوشش واکسن سرخجه
 • پایش پوشش واکسن سرخجه در گروه های هدف
 • بررسی پوشش
 • بررسی فرصت های از دست رفته

پیشگیری اولیه سرخجه

- ارتقا آگاهی های بهداشتی مردم

- افراد مشکوک به ابتلا به سرخجه باید از تماس با دیگران خودداری نمایند

- کودکان و بزرگسالان مبتلا به مدت یک هفته بعد از بثورات از رفتن به مدرسه یا محل کار اجتناب نمایند

- واکسیناسیون

موارد مصرف واکسن سرخجه

 • در زنان نوجوان و جوانی که آبستن نیستند – زنان تا 28 روز پس از واکسیناسیون نباید آبستن شوند-
 • کارکنان بیمارستانها ، درمانگاه ها و مربیان مهد کودک ها
 • واکسیناسیون زنان باردار ممنوع است .

پیشگیری ثانویه

 • سرخجه بدون عارضه نیازی به درمان اختصاصی ندارد.
 • حمام نشاسته برای رفع خارش شدید بزرگسالان مفید است .
 • برای شیرخواران مبتلا به سرخجه مادرزادی باید تا یکسال مقررات جداسازی رعایت شود.

پیشگیری ثالثیه

از آنجا که کری ، شایعترین ناهنجاری جنینی در بیش از 80 درصد شیرخواران مبتلا به سرخجه مادرزادی می باشد ، بایستی هرچه سریعتر این عارضه را تشخیص داد تا اقدامات لازم برای جلوگیری از پیشرفت آن انجام شود.

درباره ی مادروکودک

 baby  امروزه دستیابی به اطلاعات علمی ، وبخصوص پزشکی ، دردنیای مجازی به سادگی میسرگشته است. اما متاسفانه وب سایت هایی که بتواننداین وظیفه رابه زبان فارسی انجام دهندناچیزویاحتی بهتراست گفته شودکه هیچ است.موسسه ایران مدلاین به منظوربرطرف کردن این نیازفارسی زبان های دنیا، دوپایگاه علمی " ایران مدلاین" [جهت دسترسی به دنیای علم پزشکی وتندرستی] و " مادروکودک" [ارائه اطلاعات علمی موثق درزمینه بیماری های مادروکودک] رافراهم وراه اندازی نموده است. هرچندکه تارسیدن به نقطه مطلوب ، فاصله زیادی است.