تست آلن

نوشته شده توسط دکترعطایی :فوق تخصصی نوزادان در . ارسال در تشخیص ودرمان:بیماری های نوزادان

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

برای سنجش بازبودن شریان رادیال یا اولناربکارمی رود. بازوی بیماررا بالا گرفته وبطورهمزمان شریان های اولنارورادیال رادرمحل مچ دست ،مسدودمی سازیم.آنگاه کف دست راماساژمی دهیم تا رنگ پریده شود.آنگاه فشارراازروی شریان اولناربرمی داریم.اگررنگ نرمال کف دست طی کمتر از10ثانیه بازگشت نماید،گردش خون اولنارطبیعی است.

allen test

درباره ی مادروکودک

 baby  امروزه دستیابی به اطلاعات علمی ، وبخصوص پزشکی ، دردنیای مجازی به سادگی میسرگشته است. اما متاسفانه وب سایت هایی که بتواننداین وظیفه رابه زبان فارسی انجام دهندناچیزویاحتی بهتراست گفته شودکه هیچ است.موسسه ایران مدلاین به منظوربرطرف کردن این نیازفارسی زبان های دنیا، دوپایگاه علمی " ایران مدلاین" [جهت دسترسی به دنیای علم پزشکی وتندرستی] و " مادروکودک" [ارائه اطلاعات علمی موثق درزمینه بیماری های مادروکودک] رافراهم وراه اندازی نموده است. هرچندکه تارسیدن به نقطه مطلوب ، فاصله زیادی است.