تشخیص ودرمان:خون شناسی

کمخونی فقرآهن

نوشته شده توسط دکتر منصور شیخ الاسلام (متخصص کودکان). ارسال در تشخیص ودرمان:خون شناسی

وقتي محتواي كلي آهن بدن كاهش يابد شخص دچار كمبود آهن و هنگامي كه اين كمبود آهن به حدي باشد كه باعث كاهش خونسازي شود آنمي كمبود آهن ايجاد مي شود.

درباره ی مادروکودک

 baby  امروزه دستیابی به اطلاعات علمی ، وبخصوص پزشکی ، دردنیای مجازی به سادگی میسرگشته است. اما متاسفانه وب سایت هایی که بتواننداین وظیفه رابه زبان فارسی انجام دهندناچیزویاحتی بهتراست گفته شودکه هیچ است.موسسه ایران مدلاین به منظوربرطرف کردن این نیازفارسی زبان های دنیا، دوپایگاه علمی " ایران مدلاین" [جهت دسترسی به دنیای علم پزشکی وتندرستی] و " مادروکودک" [ارائه اطلاعات علمی موثق درزمینه بیماری های مادروکودک] رافراهم وراه اندازی نموده است. هرچندکه تارسیدن به نقطه مطلوب ، فاصله زیادی است.