اختلالات روانی ورفتاری

داروها:مدیریت علائم

نوشته شده توسط دکترعطایی :فوق تخصصی نوزادان . ارسال در اختلالات روانی ورفتاری

نحوه مدیریت داروئی علائم روانپزشکی:دراینجاگروه داروهای انتخابی برای کنترل علائم [سمپتوم]های بیماری های رفتاری وروانپزشکی بیماران خردسال معرفی می شود.[منبع: تکست بوک نلسون کودکان]

درباره ی مادروکودک

 baby  امروزه دستیابی به اطلاعات علمی ، وبخصوص پزشکی ، دردنیای مجازی به سادگی میسرگشته است. اما متاسفانه وب سایت هایی که بتواننداین وظیفه رابه زبان فارسی انجام دهندناچیزویاحتی بهتراست گفته شودکه هیچ است.موسسه ایران مدلاین به منظوربرطرف کردن این نیازفارسی زبان های دنیا، دوپایگاه علمی " ایران مدلاین" [جهت دسترسی به دنیای علم پزشکی وتندرستی] و " مادروکودک" [ارائه اطلاعات علمی موثق درزمینه بیماری های مادروکودک] رافراهم وراه اندازی نموده است. هرچندکه تارسیدن به نقطه مطلوب ، فاصله زیادی است.