نمره بالارد

نوشته شده توسط دکترعطایی :فوق تخصصی نوزادان . ارسال در بیماری ها:جنین ونوزاد

یکی ازروش های مفید جهت بررسی سن حاملگی نوزاددربدوتولد،استفاده ازجدول بالاردمی باشد.

The neuromuscular criteria

These are:

 1. Posture
 2. Square window, assessing the flexibility of the wrist
 3. Arm recoil
 4. Popliteal angle
 5. Scarf sign
 6. Heel To ear

The physical criteria

These are:

 1. Skin
 2. Ear/eye
 3. Lanugo hair
 4. Plantar surface
 5. Breast bud
 6. Genitals

محاسبه آنلاین نمره بالارد

 

 

درباره ی مادروکودک

 baby  امروزه دستیابی به اطلاعات علمی ، وبخصوص پزشکی ، دردنیای مجازی به سادگی میسرگشته است. اما متاسفانه وب سایت هایی که بتواننداین وظیفه رابه زبان فارسی انجام دهندناچیزویاحتی بهتراست گفته شودکه هیچ است.موسسه ایران مدلاین به منظوربرطرف کردن این نیازفارسی زبان های دنیا، دوپایگاه علمی " ایران مدلاین" [جهت دسترسی به دنیای علم پزشکی وتندرستی] و " مادروکودک" [ارائه اطلاعات علمی موثق درزمینه بیماری های مادروکودک] رافراهم وراه اندازی نموده است. هرچندکه تارسیدن به نقطه مطلوب ، فاصله زیادی است.