اختلالات مادرزادی متابولیسم

آغاز غربالگری 58 اختلال متابولیک نوزادان در ایران (قسمت دهم – گزارش یک نوزاد مبتلا به بیماری ایزو والریک اسیدمیا)

نوشته شده توسط www.niloulab.com. ارسال در اختلالات مادرزادی متابولیسم

آغاز غربالگری 58 اختلال متابولیک نوزادان در ایران (قسمت دهم – گزارش یک نوزاد مبتلا به بیماری ایزو والریک اسیدمیا)بیماری ایزو والریک اسیدمی

آغاز غربالگری 58 اختلال متابولیک نوزادان در ایران (قسمت یازدهم – مروری بر بیماری فنیل کتونوری)

نوشته شده توسط www.niloulab.com. ارسال در اختلالات مادرزادی متابولیسم

در ادامه مباحث قبلی به توضیح یک بیماری نسبتأ شایع در ایران که طی این پروسه مورد غربالگری قرار می گیرد، می پردازیم.بیماری فنیل کتونوری (PKU)

آغاز غربالگری 58 اختلال متابولیک نوزادان در ایران (قسمت دوازدهم – مروری بر بیماری ادرار با بوی شربت افرا یا MSUD)

نوشته شده توسط www.niloulab.com. ارسال در اختلالات مادرزادی متابولیسم

در ادامه مباحث قبلی به توضیح یک بیماری نسبتأ شایع در ایران که طی این پروسه مورد غربالگری قرار می گیرد، می پردازیم.بیماری ادرارشربت افرا(بوی قندسوخته)

آغاز غربالگری 58 اختلال متابولیک نوزادان در ایران (قسمت سیزدهم – مروری بر بیماری فقدان آنزیم کارنیتین پالمیتوئیل ترانسفراز)

نوشته شده توسط www.niloulab.com. ارسال در اختلالات مادرزادی متابولیسم

آغاز غربالگری 58 اختلال متابولیک نوزادان در ایران (قسمت سیزدهم – مروری بر بیماری فقدان آنزیم کارنیتین پالمیتوئیل ترانسفراز)

درباره ی مادروکودک

 baby  امروزه دستیابی به اطلاعات علمی ، وبخصوص پزشکی ، دردنیای مجازی به سادگی میسرگشته است. اما متاسفانه وب سایت هایی که بتواننداین وظیفه رابه زبان فارسی انجام دهندناچیزویاحتی بهتراست گفته شودکه هیچ است.موسسه ایران مدلاین به منظوربرطرف کردن این نیازفارسی زبان های دنیا، دوپایگاه علمی " ایران مدلاین" [جهت دسترسی به دنیای علم پزشکی وتندرستی] و " مادروکودک" [ارائه اطلاعات علمی موثق درزمینه بیماری های مادروکودک] رافراهم وراه اندازی نموده است. هرچندکه تارسیدن به نقطه مطلوب ، فاصله زیادی است.