گروه اختلالات تنفسی

استریدور

نوشته شده توسط دکترعطایی :فوق تخصصی نوزادان . ارسال در گروه اختلالات تنفسی

دیسترس تنفسی ازمشکلات شایع درنوزادان است ،حدودا 7% تمام نوزادان دچارآن هستند.متاسفانه بیش از46% تمام مرگ های کودکان دربین نوزادان است.سه چهارم آن ها درنخستین هفته تولددیده می شود.

درباره ی مادروکودک

 baby  امروزه دستیابی به اطلاعات علمی ، وبخصوص پزشکی ، دردنیای مجازی به سادگی میسرگشته است. اما متاسفانه وب سایت هایی که بتواننداین وظیفه رابه زبان فارسی انجام دهندناچیزویاحتی بهتراست گفته شودکه هیچ است.موسسه ایران مدلاین به منظوربرطرف کردن این نیازفارسی زبان های دنیا، دوپایگاه علمی " ایران مدلاین" [جهت دسترسی به دنیای علم پزشکی وتندرستی] و " مادروکودک" [ارائه اطلاعات علمی موثق درزمینه بیماری های مادروکودک] رافراهم وراه اندازی نموده است. هرچندکه تارسیدن به نقطه مطلوب ، فاصله زیادی است.