ساپیرمترین

سایپرمترین 10% (کمین مایع) حشره کش پیروتیروئیدی سنتزی با اثر طولانی است.ترکیب شیمیایی  این ماده شامل ساپیرمترین (های – سیس) 10% امولسیفایر و حلال 90% می باشد.

موارد مصرف: برای از بین بردن انواع سوسک،پشه ،مورچه ،عقرب ، زنبور ،خرخاکی ،موریانه ، ساس و هزار پا توصیه می شود.

سایپرمترین حشره کشی است با قدرت زیاد که اثرکشندگی آن چندین هفته پس از سمپاشی دوام داشته

و در اماکن مسکونی ،موسسات صنعتی دامداریها ،مرغداریها،محل تخته زیاله و توده های فضولات دامی قابل

مصرف می باشد .در مورد حشرات یالدار نظیر مگسها هریک ماده سطوح تماس سمپاشی گردد.

مراقبتهای ویژه :

1 - هنگام سمپاشی از کار کردن در فضاهای سمپاشی شده خودداری کنید.

2 - این سم را مستقیما روی مواد غذایی و ظروف نپاشید.

3 – در صورت تماس با چشم و پوست بدن محل آلوده را با آب و صابون بشوئید.

4 – هنگام سمپاشی از خوردن ، آشامیدن و کشیدن سیگار خووداری کنید. و دور از دسترس اطفال قرار گیرد.

ملاحظات زیست محیطی:

از مصرف مجدد ظروف آفتكش جداً خودداري شود. ظروف و بسته هاي خالي باید در محلي دور از منابع آبي نگهداري و مطابق با ضوابط ملي مربوطه نسبت به دفع زیست محیطي ظروف و بسته هاي خالي اقدام گردد. دام و طیور را قبل از سمپاشي از محل دور نمایید. از شستشوي وسایل سمپاشي و اشیاء آلوده به سم در نزدیك منابع آبي اجتناب گردد. حمل و نقل این سم بایستي طبق مقررات بین المللي مواد خطرناک صورت پذیرد.

درجه سمیت این ماده 4150-250 میلی گرم بر کیلوگرم می باشد

علائم مسمومیت: علامت خاصي مشخص نشده است.

کمکهای اولیه و پادزهر: پادزهر اختصاصي ندارد. درمان از روي علائم بالیني صورت مي گیرد. فرد مسموم به سرعت به مراکز درماني نزد پزشك منتقل گردد. هنگام مراجعه به مراکز درماني برچسب سم را همراه داشته باشید.

اگرخورده شده است: بیمار را اگر بیهوش نیست وادار به استفراغ نموده، معده را شستشو دهید. فرد مسموم به سرعت با به همراه داشتن برچسب سم به حضور پزشک ارجاع داده شود

اگر پوست آلوده است: لباسهاي آلوده را خارج و قسمتهاي آلوده بدن را با آب و صابون زیاد شسته شود.

اگر وارد چشم شده است: چشمها را باز نگه داشته و 00 تا 01 دقیقه با آب تمیز بشوئید.

شرایط نگهداری: سایپرمترین را در ظرف اصلي و با برچسب سالم و درب بسته در انبار زیر 00 درجه سانتیگراد، دور ازتابش مستقیم آفتاب و در محل قفل شده نگهداري شود.

درباره ی مادروکودک

 baby  امروزه دستیابی به اطلاعات علمی ، وبخصوص پزشکی ، دردنیای مجازی به سادگی میسرگشته است. اما متاسفانه وب سایت هایی که بتواننداین وظیفه رابه زبان فارسی انجام دهندناچیزویاحتی بهتراست گفته شودکه هیچ است.موسسه ایران مدلاین به منظوربرطرف کردن این نیازفارسی زبان های دنیا، دوپایگاه علمی " ایران مدلاین" [جهت دسترسی به دنیای علم پزشکی وتندرستی] و " مادروکودک" [ارائه اطلاعات علمی موثق درزمینه بیماری های مادروکودک] رافراهم وراه اندازی نموده است. هرچندکه تارسیدن به نقطه مطلوب ، فاصله زیادی است.