زندانی درون مایع

سندروم باندآمنیوتیک

سندروم فاس

بیماری های جلدی کودک شما

دوتناسلی

نیروی دوگانه

لاغردرحدمرگ
بیماری های نادرچیست؟
دوجسم بایک روح
هرمافرودیسم چیست؟
اضافه ولی مزاحم
تریزومی 13
بیماری های متابولیک
تیروزینمی چیست؟
Arrow
Arrow
Slider

گامتوژنز شامل دومسیرمختلف اسپرماتوژنز واووژنزمی باشد.

ادامه مطلب...

نواحی سودواتوزوم [pseudoautosomal regions, PAR1, PAR2] ،توالی های همولوگ ازنوکلئوتیدهستند

ادامه مطلب...

سندروم [یانشانگان] به مجموعه ای ازنشانه ها وعلائم گفته می شود که ناشی ازیک ناهنجاری ارثی قابل تشخیص حاصل می شوند. تریزومی ها ، بخشی ازسندروم ها محسوب می شوند.

ادامه مطلب...
17 ارديبهشت 1392

 علم ژنتیک یکی از شاخه‌های علوم زیستی است که بوسیله آن می توان علت تشابه ویاعدم تشابه درداخل یک گروه ازجامعه جانوری ویاگیاهی ویاعلت انتقال صفات ازوالدین به اولاد وهمچنین دلیل بروزبرخی اختلالات وبیماری ها رامشخص کرد.

ادامه مطلب...
17 ارديبهشت 1392

 

در ژن‌شناسی، رابطهٔ میان دگره‌های یک ژن را بررسی می‌کند که در صورت تفاوت دو الل یک ژن الل چیره در فنوتیپ بروز می‌کند.

ادامه مطلب...
17 ارديبهشت 1392

 عامل ایجاد بیضه ،یا پروتئین ناحیه تعیین جنسیت کروموزوم Y(SRY) یک پروتئین است که از روی ژن SRY ساخته می‌شود.

ادامه مطلب...
17 ارديبهشت 1392

در ژنتیک یک هاپلوتیپ عبارت است از ترکیب ژن‌های هم‌ردیف ، آلل ها، در مکان‌های (loci ) مختلف روی کروموزوم که همراه با هم منتقل می‌شوند.

ادامه مطلب...
17 ارديبهشت 1392

نوع جنسیت دراکثرپستانداران ، ازجمله انسان، تحت کنترل 2 کروموزوم می باشد که به عنوان کروموزوم جنسی شناخته می شوند.

ادامه مطلب...
17 ارديبهشت 1392

وراثت امروزه ازمباحث علم ژنتیک محسوب می شود ، ولی کلمهٔ وراثت در ابتدا در زمینهٔ وسیع‌تری مورد استفاده قرار می‌گرفت

ادامه مطلب...
16 ارديبهشت 1392

کروموزوم جنسی یا آلوزوم، به گونه‌ای از کروموزوم‌ها اطلاق می‌گردد که در تعیین جنسیت نسل‌های بعدی، به طور مستقیم نقش دارد.

ادامه مطلب...
صفحه1 از2

درباره ی مادروکودک

 baby  امروزه دستیابی به اطلاعات علمی ، وبخصوص پزشکی ، دردنیای مجازی به سادگی میسرگشته است. اما متاسفانه وب سایت هایی که بتواننداین وظیفه رابه زبان فارسی انجام دهندناچیزویاحتی بهتراست گفته شودکه هیچ است.موسسه ایران مدلاین به منظوربرطرف کردن این نیازفارسی زبان های دنیا، دوپایگاه علمی " ایران مدلاین" [جهت دسترسی به دنیای علم پزشکی وتندرستی] و " مادروکودک" [ارائه اطلاعات علمی موثق درزمینه بیماری های مادروکودک] رافراهم وراه اندازی نموده است. هرچندکه تارسیدن به نقطه مطلوب ، فاصله زیادی است.