عفونت ها وانگل ها

پیشگیری از بیماری های واگیردار شایع در سنین مدرسه : بخش سوم

نوشته شده توسط دکترعطایی :فوق تخصصی نوزادان در . ارسال در عفونت ها وانگل ها

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

ادامه پیشگیری ازبیماری هایی که درکودکان دوران مدرسه ، نیازمند اقدامات درمانی شامل ترک موقت تحصیل [به منظوراجتناب ازابتلاء سایرین] دارند.

درباره ی مادروکودک

 baby  امروزه دستیابی به اطلاعات علمی ، وبخصوص پزشکی ، دردنیای مجازی به سادگی میسرگشته است. اما متاسفانه وب سایت هایی که بتواننداین وظیفه رابه زبان فارسی انجام دهندناچیزویاحتی بهتراست گفته شودکه هیچ است.موسسه ایران مدلاین به منظوربرطرف کردن این نیازفارسی زبان های دنیا، دوپایگاه علمی " ایران مدلاین" [جهت دسترسی به دنیای علم پزشکی وتندرستی] و " مادروکودک" [ارائه اطلاعات علمی موثق درزمینه بیماری های مادروکودک] رافراهم وراه اندازی نموده است. هرچندکه تارسیدن به نقطه مطلوب ، فاصله زیادی است.